Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Vårbruket är nu på de flesta platser genomfört och det växer nu för fullt på åkermarkerna. Rapporter har kommit från några håll om uppbökade åkrar men generellt har rapporterna som kommit in varit fåtaliga. Generellt är det störst problem direkt efter såd och sedan en lite lugnare period till spannmålet börjar mogna.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men den generella bilden är en stabil stam med en ökning i norr. Den hårda vintern verkar ha påverkat kullstorleken och många kullar verkar ha fötts sent.

Huvudföryngringsperiod: De flesta kullar rapporteras ha fötts under mars-april även om enstaka kullar även föddes tidigare. Bland tidigt födda kullar har troligen dödligheten varit ganska hög då vintern länge höll sitt grep om länet.

Födotillgång: Födotillgången är nu god ute i markerna och grödorna har börjat växa i jordbruksmarken. Under juni månad har man ofta en ganska begränsad skadebild innan spannmålet börjar närma sig mognad. Så fort grödorna börjar närma sig mognad vilket framförallt för höstvete kan vara i slutet av juni så krävs högre beredskap.
Skadebild: Lokalt har skador i olika omfattning förekommit varför det är viktigt att ha bevakning vart skador dyker upp och agera utifrån detta.

Prognos: Efter den långa vintern ser vi en sämre föryngringssäsong jämfört med föregående år. Jakttrycket bör läggas på framförallt årsgrisar och i andra hand kultingar. Under denna tid rekommenderas ett högt jakttryck på grödor medans det kan vara bra att låta vildsvinen få en fristad i skogen för att minska eventuella besök på åkermarken då den mognar.

Färg på kartan: Grön

2018-06-04 2019-06-12