Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Vildsvinsstammens utbredning och numerär varierar över länet. I de södra delarna anser man i de flesta områden att man har en stabil stam men med en mindre ökning på en del håll. I de norra delarna där man fortfarande är i etableringsfasen ökar stammen både i antal och utbredning.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:  Huvudföryngringsperioden ligger normalt februari-april.  Denna period var i år kärv för vildsvinen vilket resulterat i normala till något mindre än normala kullar. Dock har senvinterns klimat också gjort att fler suggor än normalt  förlorade sina kultingar under våren. Detta har i sin tur gjort att många av dessa suggor brunstat om vilket gör att det i dagsläget finns många diande kultingar födda under hösten i markerna.

Födotillgång: Den hittills milda hösten har gjort att det finns gott om föda för vildsvinen ute i markerna. Det rapporteras också om god tillgång av ekollon i markerna vilket är ett ordentligt energitillskott för vildsvinen. Detta kan göra att vildsvinen uppehåller sig mer i skogslandskapet och söker denna föda, men också att de kan bli svårare att locka fram till åtelplatser.

Skadebild: Vallar och höstsådder kan vid denna tid utsättas för skador av bökande vildsvin. Sett över året är dock november en månad som brukar ge blygsamma skador. Trots detta gäller det att vara observant i nämna grödor, framförallt vid milt och blött väderlek då marken blir lättbökad.

Prognos: Fortsätter det milda vädret kommer vildsvinen ha goda förutsättningar att klara sig bra genom vintern. Ekollontillgången är god vilket i områden med mycket ek ger vildsvinen möjlighet att lagra mycket energi.

Rekommendation: I nuläget finns många små randiga kultingar i markerna vilket dels kan försvåra hundjakten. Har man små kultingar i såten bör man koppla hunden och byta område. Vidare gäller det att vara mycket noggrann innan man lossar skott på hondjur då dessa kan ha diande kultingar.
Som vid all annan jakt gäller hög etik och detta gäller inte minst hundanvändningen där hundar som har ett korrekt arbetssätt skall användas.
Upplever man i ett område att man har en ökning av stammen som inte speglar målsättningen bör ett högt jakttryck läggas på årsgris men även yngre hondjur.
Åteljakt är vid denna tid ofta en effektivt jaktmetod om man behöver ha en hög avskjutning och ger dessutom goda förutsättningar att välja ut rätt individer. Ren stödutfodring är vildsvinen inte i behov av så länge väderleken ser ut som i nuläget. Om stödutfodring skall ske ska det ske sparsamt och Jägareförbundet avråder all användning av sockerbetor.
Färg på kartan: Gul
2018-11-08 2019-06-12