Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Hunjakten på vildsvin är nu över för denna säsong och från och med 16 februari är dessutom alla vildsvin frånsett årsgrisar fredade under två månader. Vi går nu in i föryngringsperioden och redan nu rapporteras tidigt födda kullar från flera håll runt om i länet.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från områden där stammen är etableras anses den i huvudsak som stabil. I etableringsområden upplevs vildsvinen öka och sprida sig i nya områden.

Födotillgång: Vintern var länge blött och mild vilket gjorde att vildsvinen inte haft några problem att hitta föda ute i markerna. De senaste veckorna har vi sett ett kallare klimat med en del snö. Om detta väder fortsätter kan det ge problem för tidigt födda kultingar som kan få en hög dödlighet.

Skadebild: Vintern en tid då vildsvinen orsakar begränsade skador. Rapporter om uppbökade sommarstugetomter har inkommit från några platser. I sådana situationer är ett elstängsel bästa skyddsåtgärden.
Prognos: Vintern var länge mild vilket gynnar vildsvinen. De senaste veckornas kallare väder kan dock få en påverkan på tidigt födda kultingar som inte klarar kylan. Om hela kullar skulle förolyckas kan suggorna brunsta om och istället få sent födda kullar.

Rekommendation: I de områden där man vill minska stammen rekommenderas fortsatt hög avskjutning av årsgrisar. Från 16 februari är det endast årsgrisar som är lovliga för jakt. Stor försiktighet krävs vid jakt på vildsvin under denna period av året då även mindre gyltor kan ha kultingar. Kolla alltid mycket noggrant så hondjuren inte har dragna spenar.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas, men utbredningen växer. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

Färg på kartan: Grön

2018-02-12 2019-06-12