Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Stammen täthet varierar stort över länet. I södra delarna anser man sig över lag ha en stabil stam men med lokala variationer i båda riktningar. I norra delarna av länet där man fortfarande är i en etableringsfas anses stammen öka och fortsätta sin spridning.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden anses ha varit under mars månad. De kullar som föddes tidigt under året har i många fall haft det svårt då vintern var lång och hård. Som ett resultat av detta verkar många suggor som förlorat sina kultingar ha brunstat om och fått nya kullar under hösten. Detta kan ställa till problem inte minst i samband med hundjakten.
Födotillgång
I stort sett alla produktionsgrödor är nu skördade och oktober är vanligvis en tid då det är begränsade skador på åkermarken. Höstsåder och vallar kan dock fortfarande drabbas. Än så länge är det milt väder och vildsvinen har gott om mat i markerna. Från många håll rapporteras det om extremt mycket ekollon vilket kan ge positiva effekter för vildsvinets reproduktion kommande säsong. I marker med mycket ek kan det dessutom försvåra åteljakten då vildsvinen har god tillgång på alternativ föda med högt energiinnehåll.  Jägareförbundet avråder till att sockerbetor används vid alla former av utfodring.
Skadebild:
Under oktober ser man oftast endast begränsade skador men som nämnts ovan kan höstgrödor och vallar fortfarande behöva bevakas. Bor man i områden med tät vildsvinsstam nära trädgården kan det vara värt att avlägsna fallfrukt från tomten då detta kan locka vildsvinen till gräsmattorna. 
Rekommendation:
Oktober månad är högsäsong för hundjakten. Ha i åtanke att det förekommer små kultingar i många områden. Om randiga kultingar observeras under jakt bör man koppla hundarna och byta område. Vidare är givetvis etiken viktig där för närgångna hundar inte bör användas på vildsvin,, åtminstone inte utan munkorg.
Hösten är också en bra tid för åteljakt då man får god tid på sig att välja ut rätt individer ur vildsvinsgrupper. Det är också en effektiv jakt om stammen skall minskas.
Oavsett jaktform bör man i år vara extra försiktig vilka djur man avlossar skott mot. Ovanligt många randiga vildsvin i markerna gör att hondjur bör studeras väl innan skott avlossas. Om det är större grupper av vildsvin satsa på de minsta djuren och kolla alltid efter dragna spenar.  
Färg på kartan: Grön
2018-10-23 2019-06-12